dwk@dwk-poznan.pl ul. Garbary 56, 61-758 Poznań, PL

Usługi

Wymiana doświadczeń w siedzibie przedsiębiorstw członkowskich.
Ponad 100 spotkań od powstania Stowarzyszenia w marcu 2003 roku.

Sieć gospodarcza i społeczna w Wielkopolsce.
Także dla przedsiębiorstw z obszarów niemieckojęzycznych.

Aktywny partner Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Ponad 50 prezentacji produktów, sympozjów, szkoleń i spotkań branżowych od marca 2003 roku.

Łączenie interesów regionalnych w ramach śniadań biznesowych i lokalnych grup roboczych.
Przeprowadzone z sukcesem ponad 50 razy.

Jakość z Wielkopolski.
Aktywne uczestnictwo w tworzeniu i rozwoju wspólnej regionalnej marki.

Strategiczny partner w zacieśnianiu kontaktów gospodarczych i turystycznych z regionem stołecznym Berlin Brandenburgia.
Zorganizowanie ponad 20 paneli tematycznych od roku 2003.

Spotkania branżowe Human Ressources.
Regularne benchmarkingi oraz wymiana doświadczeń przez kierowników działów personalnych.

Forum branży energetycznej.
Dyskusje dot. nowych regulacji prawnych oraz pytań związanych z ich wdrażaniem w praktyce.

Forum branży rolniczej.
Nieformalna sieć kontaktów dla przedsiębiorstw członkowskich z branży rolniczej.

Różnorodne życie społeczne:
JESTEŚMY OBECNI!