dwk@dwk-poznan.pl ul. Garbary 56, 61-758 Poznań, PL

Spotkanie świąteczne w hotelu Andersia

2017-12-06

Rok 2017 zamknęliśmy spotkaniem świątecznym zorganizowanym w hotelu Andersia w Poznaniu. W spotkaniu wzięły udział takie stowarzyszenia jak: Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze, Loża Wielkopolska BCC, Wielkopolski Klub Kapitałowy, Wielkopolski Klub Pracodawców Lewiatan, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Pracodawców RP – Wielkopolska, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK). Idea organizacji jednego spotkania zrzeszającego wszystkie stowarzyszenia wydaje nam się bardzo dobrym pomysłem. Daje możliwość nawiązania nowych relacji i kontaktów biznesowych oraz wymiany doświadczeń pomiędzy stowarzyszeniami z różnych branż.