dwk@dwk-poznan.pl ul. Garbary 56, 61-758 Poznań, PL

Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze w Poznaniu wywodzi się z Niemieckiego Koła Gospodarczego, powołanego do życia na początku lat dziewięćdziesiątych jako nieformalne miejsce spotkań niemieckich inwestorów.

Celem Koła była i jest wymiana fachowych doświadczeń z życia gospodarczego w kręgu osób zarządzających przedsiębiorstwami oraz tworzenie i utrzymywanie sieci kontaktów z lokalnymi urzędami i instytucjami w Wielkopolsce. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Koło wzmocniło swoją działalność jako stowarzyszenie. Postrzega się w roli łącznika między niemieckimi i polskimi inwestorami a partnerami w regionie oraz reprezentuje wspólnotę interesów polskich i niemieckich przedsiębiorstw, które oprócz celów ekonomicznych realizują również cele kulturalne i społeczne.

 

Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze w Poznaniu jest objęte patronatem Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.

Patronat